Podręcznik Nasza Szkoła

Dlaczego warto wybierać podręczniki wydawnictwa Nasza Szkoła?

Posted on

Nie wszystkie zjawiska naturalne i procesy społeczne można zidentyfikować na podstawie obserwacji przyrodniczych. Dlatego podręcznik szkolny ma duży wpływ, szczególnie dla ucznia. Praca z książką wprowadza metody samokształcenia. Jest to istotne dla dzieci na początkowym etapie edukacji. Wydawca Nasza Szkoła podręcznik (https://www.taniaksiazka.pl/seria/operon-nasza-szkola) w taki sposób wydaje, aby mobilizować dzieci do samorozwoju.

Jak nauczyciel powinien traktować podręcznik?

Podręcznik powinien mieć optymalną strukturę, która wyraża się w logicznie spójnym i przedstawionym porządku treści. Nauczyciele w szkole podstawowej nie powinni jednak bezkrytycznie zakładać, że każdy z nich jest doskonały, nie powinni też z góry przekreślać wszystkich jego cech. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest zrozumienie struktury materiału, zrozumienie jego mocnych i słabych stron.

Jak wybierać podręcznik do edukacji wczesnoszkolnej?

W ostatnich latach polski rynek wydawniczy przeszedł znaczące zmiany. Powstało wiele nowych publikacji edukacyjnych. Powstanie konkurencji ma istotne zalety, ponieważ:

 • wydawcy zwracają większą uwagę na poziom redakcyjny swoich książek;
 • asortyment podręczników został poszerzony;
 • podjęto próby wypełnienia luk i aktualizacji zawartości różnych obszarów wiedzy;
 • nawiązane zostały relacje z nowymi autorami.

Różnorodność publikowanych produktów pozwala nauczycielom na dobór odpowiednich materiałów dla konkretnego poziomu danego ucznia, środowiska społecznego i regionu.

Cechy dobrego podręcznika

Format materiału dydaktycznego stale się zmienia, jest bardziej uniwersalny, jest zbiorem podstawowych informacji odpowiednio przystosowanych przez nauczyciela. Kolejną cechą powinno być wypracowanie nawyków aktywnego myślenia i działania, które umożliwią uczniom przejście od teorii do praktyki. Dla przykładu wydawnictwo Nasza Szkoła podręcznik proponuje dobrze zaprojektowany, który posiada bogaty układ graficzny, wykorzystujący różne wielkości czcionek, przyjazne kolory, przejrzyste symbole graficzne i atrakcyjne ilustracje, aby przyciągnąć młodych ludzi. Taki podręcznik sprawnie aktywizuje uczniów i motywuje ich do korzystania z książek, które nie tylko stają się źródłem wielu informacji. Dlatego wysoki poziom redakcji ma również duże znaczenie edukacyjne, jeżeli chodzi o pomoce edukacyjne. Doceniając wszystkie zalety środków wizualnych, redaktorzy podręczników powinni zawsze mieć na uwadze i stosować zasadę, że dzieci i młodzież potrzebuje umiejętność wizualnych.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com
Podręcznik Nasza Szkoła

Podręcznik Nasza Szkoła

Posted on

Szkolnictwo jest jednym z najważniejszych elementów gospodarki, dzięki któremu społeczeństwo może się odpowiednio rozwijać. Świat bardzo szybko idzie do przodu, dlatego edukacja wymaga ciągłej aktualizacji oraz weryfikacji metod nauczania. Rodzice i nauczyciele często zadają sobie pytania, co robić by współcześnie zachęcić młodych ludzi do nauki? Jak sprawić, żeby stała się ona bardziej atrakcyjna?

Nasza Szkoła podręcznik to propozycja powstała z myślą o współczesnej edukacji. Jest to wydawnictwo, które kładzie szczególny nacisk na potrzeby osobiste uczniów. Jego treść napisana jest w sposób ciekawy oraz przystępny dla dzieci.

Jakie podręczniki można znaleźć w Naszej Szkole?

Wydawnictwo oferuje podręczniki dla klas pierwszych, jako cykl roczny. Jego autorkami są Barbara Ochmańska, Maria Lorek i Lidia Wollman. W jego zakres wchodzą:

 • Nasz elementarz – Jesień
 • Nasz elementarz – Zima
 • Nasz elementarz – Wiosna
 • Nasz elementarz – Lato.

Podręczniki dla klas drugich i trzecich opracowały: Maria Lorek, Monika Zatorska oraz Agata Ludwa. Program zawiera:

 • część 1 – edukacja zintegrowana
 • część 1 – matematyka
 • część 1A – edukacja zintegrowana
 • część 1B – edukacja zintegrowana
 • część 3 – edukacja zintegrowana
 • część 2 – matematyka
 • część 3 – matematyka
 • część 3 – edukacja zintegrowana
 • część 4 – edukacja zintegrowana
 • część 4 – matematyka.

Jaka powinna być nowoczesna edukacja?

Przede wszystkim nowoczesna edukacja powinna być osobista. Bardzo ważna jest personalizacja w edukacji, która dostosowuje swój program do indywidualnych potrzeb ucznia. Nauczanie powinno być skierowane na proces, a nie na same tylko efekty. Często w rzeczywistości najważniejsze stają się wyniki i oceny, a skupienie na odpowiednim przyswajaniu wiedzy schodzi na dalszy plan. Edukacja zawsze musi być zorientowana na ucznia. Nie można zapominać także o elemencie technicznym. Rozwinięta technologia daje bardzo wiele możliwości rozwoju, jeśli dziecko odpowiednio z niej korzysta. Edukacja powinna zatem starać się o stworzenie mobilnego środowiska
edukacyjnego, które uczy, jak powinno się korzystać z komputera i internetu w odpowiedni sposób.

Nasza Szkoła podręcznik i odpowiada na potrzeby współczesnej edukacji. Jeżeli szukasz odpowiednich opracowań do nauki dla swojego dziecka, to polecamy właśnie te. Dzięki nim nauka staje się przyjemna. Uczy i bawi zarazem, angażując uczniów znacznie bardziej niż zwyczajne podręczniki.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com
Nasza Szkoła - podręcznik

Podręczniki nowej edukacji

Posted on

Nowoczesna edukacja ma inspirować. Powinna pomagać uczniom w odkrywaniu ich cech indywidualnych, a później w ich rozwijaniu. Nasza Szkoła podręcznik daje idealne narzędzie do takiej formy pracy z dzieckiem. Łączą w sobie elementy sprzyjające krytycznemu myśleniu i kreatywności. To właśnie te cechy najbardziej przydają się w dorosłym życiu zawodowym.

Jak w rzeczywistości wygląda dziś edukacja?

Z różnych stron świata docierają do nas informacje o szkołach, których program jest całkowicie oderwany od realiów świata. Takie podejście pozbawia uczniów przyjemności z nauki oraz odkrywania nowych rzeczy. Programy bardzo często są przeładowane bezużyteczną teorią. Takie szkoły wypuszczają co roku kilkadziesiąt młodych ludzi, którzy są pozbawieni umiejętności, kompetencji i wiedzy, bardzo ważnej, by odnieść sukces w dorosłym życiu. Nie brzmi to optymistycznie. Jednak z drugiej strony widać oddolnie podejmowane inicjatywy w postaci alternatywnych rozwiązań dla edukacji. Prowadzi się bardzo wiele badań, by zoptymalizować kształcenie. Nieustający rozwój technologiczny daje zupełnie nowe możliwości działania, stawiając przed szkołami oraz całymi systemami nauczania nowe wyzwania.

Edukacja to obszar bardzo delikatny, dlatego nie można bezmyślnie eksperymentować. Nie ma łatwego i szybkiego rozwiązania. Jeżeli jakaś metoda zadziałała w jednym miejscu, to nie znaczy, że musi być skuteczna w innym. Jednym z krajów, którym udało się odnieść sukces edukacyjny jest Finlandia. Nie znaczy to jednak, że rozwiązaniem problemów jest wprowadzenie ich metod w każdym innym kraju. Wiadomo jednak, że dobrze działa kombinacja różnych trendów i modeli nauczania.

Podręczniki Naszej Szkoły

Propozycja Naszej Szkoły odnośnie podręczników wpisuje się we współczesną edukację. Podejście do ucznia jest bardzo zindywidualizowane i angażujące. Dobrym przykładem mogą być podręczniki dla klas drugich i trzecich, opracowane przez trzy autorki: Marię Lorek, Monikę Zatorską oraz Agatę Ludwą. W ich skład wchodzą:

 • część 1 – edukacja zintegrowana, matematyka, 1A – edukacja zintegrowana, 1B – edukacja zintegrowana
 • część 2 – edukacja zintegrowana i matematyka
 • część 3 – edukacja zintegrowana i matematyka
 • część 4 – edukacja zintegrowana i matematyka.

Język, jakim napisane zostały podręczniki jest dostosowany do wieku dzieci. Zadania skonstruowane zostały w taki sposób, aby angażować wszystkie zmysły. Dzięki temu treść zapamiętywana jest szybciej i na dłużej. Warto sięgnąć właśnie po Nasza Szkoła podręcznik.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com